Attention-driven object detection and segmentation for robotics / von Ekaterina Potapova. 2014
Inhalt