Aspects of dispersion interactions and of the full-potential Korringa-Kohn-Rostoker (KKR) method for semi-infinite systems / von Robert Hammerling. 2003
Inhalt